هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آذر اسماعیلی

( ۱ )
لگوی کمیته امداد
1397/03/21 18:08

مسکن و اثاثیه منزل مددجویان کمیته امداد تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفت

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و مناطق محروم کمیته امداد گزارشی از خدمات بیمه حوادث به مددجویان این نهاد اعلام کرد.