هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اداری

( ۲ )
ابوالفضل ابوترابی
1397/07/02 14:01
ابوترابی:

لزوم خروج پادگان ها و مراکز نظامی با هدف ساماندهی تهران/ جذابیت های پایتخت باید کاهش پیدا کند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: باید انبوه جمعیت را که بنا به دلایل قهری از سایر شهرها به تهران مراجعت کرده را به حداقل ممکن کاهش داد.

پروانه مافی
1397/03/23 08:37
مافی:

انتقال پایتخت درچه مرحله ای است؟/ شورای انتقال پایتخت سال گذشته یکبار هم تشکیل نشد

عضو هیات رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، گفت: دستگاه های دولتی درانتقال پایتخت جدیت نداشته و به این مسئله توجه حرفه ای ندارند.