هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اخذ سود مرکب در سیستم بانکی

( ۲ )
منصور مرادی
1397/11/17 10:31
مرادی توضیح داد:

بانک ها چطور سود مرکب از وام ها می گیرند؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص نحوه محاسبه سود مرکب وام ها توضیح داد.

منصور مرادی
1397/04/03 07:45
مرادی:

نحوه محاسبه سود بانکی شفاف نیست/اخذ سود 42 درصدی از دریافت کنندگان وام/بانک ها سود مرکب اخذ می کنند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات  مجلس شورای اسلامی از اخذ سود مرکب در سیستم بانکی کشور انتقاد کرد.