هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انحصار

( ۱ )
عبدالله حاتمیان
1397/04/02 12:48
حاتمیان:

انحصار استخوان کشور را پوسانده است / محصول تولیدی و نهاده باید در بازار رقابتی عرضه شوند

عضو کمیسیون کشاورزی، گفت: اگر قرار است گندم، گوشت، مرغ و موارد مشابه در بازار رقابتی و با نظارت دولت و به قیمت منصفانه عرضه شود از سوی دیگر نهاده‌ها نیز باید به قیمت منصفانه و در شرایط رقابتی در اختیا...