هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایجاد ثبات اقتصادی

( ۱ )
علی اکبر کریمی
1397/04/04 12:38
کریمی در واکنش به تجمع مسالمت آمیز کسبه بازار تهران:

مطالبه ی بازاریان ایجاد ثبات اقتصادی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تجمع مسالمت آمیز کسبه بازار تهران، گفت: خواسته فعالان اقتصادی، کسبه بازار و مردم ایجاد ثبات در بازار است.