هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امیر قدیمی نژاد

( ۱ )
بازار پارچه
1397/04/04 16:11
قدیمی نژاد خبر داد:

کسبه پارچه فروش در تجمع امروز حضور نداشتند/ افراد معترض بازاریان را مجبور به بستن مغازه های خود کردند

رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه گفت: اکثر تجمع کنندگان امروز بازار تهران ، مغازه داران این منطقه نبودند.