هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آشوب

( ۱ )
علی مطهری صحن
1397/04/05 11:52
مطهری در پاسخ به اخطار قاضی پور:

وزیر اطلاعات و نیروی انتظامی درباره اتفاقات روز گذشته بازار تهران و مقابل مجلس گزارش دهند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتفاقات روز گذشته در بازار تهران و مقابل مجلس شورای اسلامی باید در نطفه خفه می شدند، گفت: وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی باید در این خصوص به مجلس گزارش دهند.