سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایجاد بیمارستان های روانی و سوختگی

( ۱ )
فرسودگی بیمارستان ها و کمبود تخت مشکل اصلی حوزه سلامت
1394/11/11 09:40
عباسی تاکید کرد:

فرسودگی بیمارستان ها و کمبود تخت مشکل اصلی حوزه سلامت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رفع مشکل کمبود تخت بیمارستانی را مستلزم توجه جدی به بحث پیشگیری و آموزش خواند وگفت: با تقویت بهداشت و پیشگیری میزان نیاز به تخت های بیمارستانی کاهش و معضل کمبود تخت و ...