هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ابوالفضل الموتیان

( ۱ )
دیدار ابوالفضل الموتیان با هیاتی از کنگره خلق چین در تهران
1397/04/06 16:48
امروز 6 تیر ماه 1397 انجام شد:

دیدار ابوالفضل الموتیان با هیاتی از کنگره خلق چین در تهران

ابوالفضل الموتیان، مدیرکل تدوین قوانین مجلس عصر امروز 6 تیر ماه 1397 با هیاتی از کنگره خلق چین دیدار و گفت وگو کرد.