هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آیت‌الله وحید خراسانی

( ۱ )
آیت الله وحید خراسانی
1397/04/07 02:00
آیت‌الله وحید خراسانی:

اگر به مملکت اهل سنت تعدی بشود، وظیفه همه شیعیان دفاع است

آیت‌الله وحید خراسانی گفت: اگر یک وجب به مملکت اهل سنت در دنیا تعدی بشود، وظیفه همه شیعه است که دفاع کند.