هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از

( ۱ )
بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طرح ایجاد اشتغال در زمینه صنایع دستی شهر طوس
1397/04/08 10:29

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از نمایشگاه گوهرسنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی ایرانشید

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سفر به مشهد از نمایشگاه دائمی و فروشگاه گوهرسنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی ایرانشید بازدید کردند.