هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از طرح ساماندهی ا

( ۱ )
بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طرح ساماندهی اطراف حرم
1397/04/08 19:06
در سفر به مشهد صورت گرفت:

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از طرح ساماندهی اطراف حرم، خانه داروغه و خانه ملک

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امروز جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷ از طرح ساماندهی اطراف حرم، خانه داروغه و خانه ملک بازدید کردند.