هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ابولفارس

( ۱ )
اقبال محمدیان
1397/04/17 14:56
محمدیان:

تناقض وجود تاسیسات عظیم نفتی و بیکاری جوانان رامهرمزی/ ابولفارس فاقد حتی یک شهرداری است

نماینده مردم رامهرمز در مجلس با بیان اینکه 90درصد مردم ابوالفارس تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و بهزیستی هستند،گفت: ابوالفارس فاقد حتی یک شهرداری است.