هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اولویت

( ۱ )
مخالفت مجلس با در اولویت‌ قرار گرفتن بررسی لایحه دائمی‌کردن احکام برنامه‌های توسعه
1394/11/11 09:41

مخالفت مجلس با در اولویت‌ قرار گرفتن بررسی لایحه دائمی‌کردن احکام برنامه‌های توسعه

نمایندگان مردم در خانه ملت با تغییر دستور کاری مجلس به منظور بررسی اولویت دار لایحه دائمی کردن احکام برنامه‌های توسعه مخالفت کردند.