هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اتصال بنادر

( ۱ )
صدیف بدری
1397/04/23 11:11
بدری:

سرمایه گذاری در بنادر با معافیت های مناطق آزاد همراه است/تسهیل قانونی اتصال خطوط ریلی به بنادر

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، از تدابیر قانونی مجلس برای اتصال خطوط ریلی به بنادر خبر داد و گفت: عدم اتصال بنادر به ریل حجم ترانزیت کالا در کشور را کاهش داده است.