هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اراضى

( ۱ )
اراضی کشاورزی
1397/04/25 05:47
گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس

زمین های آبا و اجدادی را به اسم اراضى ملی از کشاورز می گیرند

هنوز زمین بوی عرق جبین مردان و زنانی را می دهد که سالیانِ سال سخت بر روی آن کار کردند،کار کشاورز شروع شده اما نه بر روی زمین بلکه در دادگاه.