هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استان چهارمحال و بختیاری

( ۱ )
حضور کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان چهارمحال و بختیاری
1397/04/27 00:35
ظهر سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ برگزار شد:

حضور اعضای کمیسیون آموزش در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان چهارمحال و بختیاری

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان چهارمحال و بختیاری حضور یافتند.