هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتخابات رئیس کمیسیون اصل 90

( ۲ )
غلامرضا کاتب
1397/05/03 16:52
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تشریح کرد:

آیین نامه مجلس درباره انتخاب ریاست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی چه می گوید؟

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس نحوه معرفی کاندیدار ریاست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس را تشریح کرد.

بهرام پارسایی در نطق میان دستور چهارشنبه 13 تیر1397
1397/05/03 10:58
پارسایی در صحن علنی مجلس:

باید طبق روال گذشته بیش از یک نفر برای رئیس کمیسیون اصل 90 به صحن مجلس معرفی می شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تذکر و انتقاد نماینده شیراز درباره معرفی یک نفر برای تصدی بر مسند ریاست کمیسیون اصل 90 توضیحاتی در رابطه با چگونگی این انتخاب ارائه داد.