هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما

( ۱ )
بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) این استان
1397/05/11 19:57

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) این استان

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه نمایندگان استان کرمانشاه از سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) این استان بازدید کردند.