هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان کرمانشاه ا

( ۱ )
ازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه
1397/05/11 19:22

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه از شیرخوارگاه معتضدی بهزیستی کرمانشاه

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه بازدید کردند.