هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استعدادیابی

( ۲ )
مدرسه
1397/05/21 18:00
میرزاده:

دانش‌آموزان از دوره ابتدایی باید تحت هدایت تحصیلی قرار گیرند؛ نه بعد از 9 سال تحصیل

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اعتقاد دارد که آموزش و پرورش باید بحث استعدادیابی و هدایت تحصیلی را از آغاز دوره ابتدایی انجام دهد.

محمد بیرانوندی
1397/05/20 13:30
بیرانوندی:

استعدادیابی در سیستم آموزش و پرورش جا نیفتاده است/ سنجش مدارس با استعدادیابی متفاوت است

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس معتقد است سنجشی که برای ورود به مدارس انجام می‌شود با استعدادیابی متفاوت است و این موضوع هنوز در سیستم آموزش و پرورش جا نیفتاده است.