هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انسان

( ۱ )
کارگر اتباع افغانی در ایران
1397/05/21 14:55
کمالی پور مطرح کرد:

سرنوشت شوم در انتظار اتباع بیگانه غیرمجاز؛ قاچاق اعضای بدن اتباع با حربه ورود و خروج از ایران

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: برخورد با باندهای قاچاق انسان میزان ناامنی ها و خطرات حاصل از حضور اتباع بیگانه درکشور را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.