هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

احمد مقیمی

( ۱ )
نفت کش
1397/05/23 03:00
مقیمی:

ناوگان نفتکش ایران آماده مقابله با تحریم هاست

رییس هیات مدیره شرکت ملی نفتکش گفت: ناوگان نفتکش ایران برای مقابله با تحریم ها و حمل نفت کشور به سوی مقاصد صادراتی آماده است.