هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امداد ساحلی

( ۱ )
شکور پورحسین شقلان
1397/05/27 08:49
پور حسین:

گردشگران قربانی نبود زیرساخت های تفریحی و امداد ساحلی در دریای خزر/ امداد ساحلی به بخش خصوصی واگذار شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در بخش تفریحات و امداد ساحلی از زیرساخت های لازم برخوردار نیستیم، گفت: دولت باید این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند.