سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش کرایه تاکسی

( ۲ )
قیمت بنزین افزایش نمی یابد؛ نرخ کرایه‌ها منطقی باشد
1394/11/19 09:16
علیپور خنکداری:

قیمت بنزین افزایش نمی یابد؛ نرخ کرایه‌ها منطقی باشد

نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با تاکید بر اینکه سال آینده افزایش قیمت بنزین نداریم،گفت: افزایش هزینه‌های رانندگان باید به صورت منطقی در کرایه‌ها لحاظ شود.

هرگونه افزایشی در کرایه ها باید متناسب با تورم باشد/ تشدید نارضایتی ها در پی افزایش غیرمنطقی کرایه‌ها
1394/11/12 10:42
ندیمی:

هرگونه افزایشی در کرایه ها باید متناسب با تورم باشد/ تشدید نارضایتی ها در پی افزایش غیرمنطقی کرایه‌ها

عضو هیات رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با انتقاد از افزایش غیرمنطقی کرایه‌های تاکسی، گفت: هرگونه افزایشی در نرخ کرایه ها باید متناسب با تورم باشد.