هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تالاب هور العظیم

( ۱ )
آتش سوزی تالاب میقان
1397/05/29 08:07
ساری:

آتش سوزی هورالعظیم عمدی نیست/ یک هواپیما در منطقه عملیات انجام می‌دهد/ تنها راه رهاسازی حق آبه اروندرود است

نماینده مردم اهواز در مجلس ضمن رد عمدی بودن آتش سوزی هورالعظیم، گفت: وزارت خارجه و وزارت کشور تا به حال اقدام منجر به نتیجه ای در این منطقه نداشته اند.