هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استاندارد خودروسازی

( ۱ )
رامین نورقلی پور
1397/05/31 08:43
نورقلی‌پور:

کاهش تولید خودرو به بهانه اعمال استاندارد شوکی جدید بر بدنه اقتصاد/امکان دستیابی به بازارهای صادراتی با اعمال استانداردها نیز وجود ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: درصورتی که اعمال استانداردها باعث کاهش تیراژ تولید کنونی شود شوکی جدید بر بدنه اقتصاد وارد و ایجاد نوسان می‌کند.