هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

الله یار ترکمن

( ۱ )
معلمان حق التدریسی
1397/05/30 21:30
الله یار ترکمن خبر داد؛

پرداخت مطالبات فرهنگیان پیش از آغاز سال تحصیلی

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت : کل مطالبات فرهنگیان در حال حاضر به کمتر از 180 میلیارد تومان رسیده است و تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدیدپرداخت می شود.