هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اوسط هاشمی

( ۱ )
اوسط هاشمی
1397/06/03 20:00
اوسط هاشمی:

امروز دغدغه مردم نیازهای اولیه است تا آزادی/ حکومت به سمت مشارکت برود

استاندار سابق سیستان و بلوچستان گفت: به جای اختلاف‌نظرها، دخالت‌ها در حوزه اختیارات یکدیگر و تداخل در وظایف باید به آن چیزی فکر کرد که جامعه در انتظار آن است.