سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آموزش نشاط اجتماعی

( ۱ )
زهرا ساعی
1397/06/09 11:32
ساعی:

وضعیت اقتصادی عامل اصلی در میزان نشاط اجتماعی/ در کلان شهرها وضعیت نشاط اجتماعی خوب نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در تریبون ها تعادل در بیان مشکلات رعایت نمی شود و همین موضوع باعث یاس و ناامیدی در جامعه می شود.