هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

احتکار کنندگان دارو

( ۱ )
محمد علی اسفنانی
1397/06/14 08:10
اسفنانی تاکید کرد:

جریمه 10تا70 درصدی ارزش کالا در انتظار احتکارکنندگان دارو/شناسایی برخی انبارهای محتکرین در تهران

مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: برخی از انبارهای احتکار دارو در استان تهران شناسایی و با احتکارکنندگان برخورد قانونی شده است.