هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتقاد

( ۲ )
مسعود پزشکیان
1397/11/29 11:40

انتقاد پزشکیان از افراطی گری هایی که با آن برخورد نمیشود

نایب رییس مجلس هر نوع افراطی گری را در هر جایگاهی و با پشتوانه هر جریانی محکوم دانست و تاکید کرد که قوه قضاییه باید با این اعمال برخورد جدی داشته باشد...