هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید کاظم جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران با پ

( ۱ )
بازدید کاظم جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران با پارلمان اروپا از صحن، کتابخانه و مرکز تحقیقات پارلمان اروپا‎
1397/06/16 18:09

بازدید هیأت روابط پارلمانی ایران با اروپا از صحن، کتابخانه و مرکز تحقیقات پارلمان اروپا‎

کاظم جلالی رئیس هیات روابط پارلمانی جمهوری اسـلامی ایـران با پارلمان اروپا و غلامرضا تاجگردون، زهرا ساعی، سیدمهدی فرشادان،‌ کمال دهقانی فیروزآبادی و سیامک مره صدق از اعضای این هیات از صحن، کتابخانه و ...