هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید هیأت پارلمانی ایران از شرکت داروسازی در بلا

( ۱ )
بازدید هیأت پارلمانی ایران از شرکت داروسازی در بلاروس
1397/06/16 23:04

بازدید هیأت پارلمانی ایران از شرکت داروسازی در بلاروس

اعضای هیأت پارلمانی ایران در حاشیه سفر به این کشور از یک شرکت داروسازی در بلاروس بازدید کردند.