هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایجاد کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی

( ۱ )
کمیسیون اقتصادی
1397/06/18 18:11
سعیدی مبارکه نشست کمیسیون اقتصادی را تشریح کرد:

ایجاد کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی در ساختار بانک مرکزی/تعیین ترکیب شورای فقهی بانک مرکزی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ایجاد کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی و همچنین کمیته مقررات گذاری  و نظارت بانکی در ساختار بانک مرکزی خبر داد.