سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امامزاده پیرمراد

( ۱ )
حضور دکتر علی لاریجانی در گلزار شهدای شهر اسپهبان و زیارت امامزاده پیرمراد‎
1397/06/19 13:22
امروز 19 شهریور ماه 1397 انجام شد:

حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای استهبان و زیارت امامزاده پیرمراد

حضور دکتر علی لاریجانی،رئیس مجلس شورای اسلامی امروز 19 شهریور ماه 1397 در گلزار شهدای شهر استهبان و زیارت امامزاده پیرمراد‎ از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.