هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امر به معروف

( ۱ )
محمد رضا تابش در غرفه خبرگزاری خانه ملت در نمایشگاه مطبوعات
1397/06/19 17:14
تابش:

اقامه عزای حسینی برای احیای مرام حسینی است

نماینده مردم اردکان در مجلس، گفت: امام حسین(ع) برای احیای حق و جلوگیری از به انحراف کشیده شدن دین و دفاع از مظلوم قیام کرد و اقامه عزای حسینی برای احیای مرام حسینی است.