هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ابزارهای پرداخت الکترونیک

( ۲ )
معصومه آقاپور علیشاهی
1397/07/04 10:34
آقاپور علیشاهی مطرح کرد:

ضرورت ارتقای امنیت و سهولت استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت:از برنامه ها در راستای افزایش ضریب نفوذ، ارتقای امنیت و سهولت استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک حمایت می شود.

بازدید آقاپور علیشاهی از شرکت شاپرک
1397/06/20 18:38
آقاپورعلیشاهی با اشاره به بازدید از شرکت شاپرک:

دستاوردها در حوزه پرداخت الکترونیک با وجود تحریم ها، قابل تحسین است

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک نشانه اعتماد جامعه به سلامت، امنیت و سهولت کاربری آن‌ها است.