هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید از صدا و سیما

( ۱ )
بازدید مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی و مدیران حوزه رسانه و اخبار مجلس از معاونت برون مرزی صدا و سیما
1397/06/25 15:42
امروز صورت گرفت؛

بررسی گسترش تعامل رسانه ای بین مجلس شورای اسلامی و معاونت برون مرزی صداوسیما

در بازدید مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی و مدیران حوزه رسانه و اخبار مجلس شورای اسلامی از بخشهای مختلف معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما راههای گسترش روابط فیمابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت .