هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استاد امیرخانی

( ۱ )
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اساتید هنر و استاد امیرخانی
1397/07/09 16:40
امروز 9 مهر 1397 انجام شد:

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اساتید هنر و استاد امیرخانی

نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امروز 9 مهر 1397 با استاد امیرخانی و اساتید هنر برگزار شد.