سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

برنامه خبری 20 و 30

( ۱ )
تکذیب خبر بررسی سفر یک "آقازاده" به امریکا در کمیسیون امنیت ملی/ رسانه ها در انتشار اخبار دقت کنند
1394/11/13 09:42
شفیعی:

تکذیب خبر بررسی سفر یک "آقازاده" به امریکا در کمیسیون امنیت ملی/ رسانه ها در انتشار اخبار دقت کنند

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خبر، بخش خبری 20:30 را در خصوص بررسی سفر یکی از آقاراده ها به خارج از کشور در کمیسیون متبوعش تکذیب کرد.