هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی از تحریریه خ

( ۲ )
حسین میرمحمدصادقی
1397/11/03 15:16

اولین جلسه هیات مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی

اولین جلسه هیات مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ با حضور حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بازدید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی از تحریریه خبرگزاری خانه ملت
1397/07/11 16:42
ظهر امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ انجام شد:

بازدید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی از تحریریه خبرگزاری خانه ملت

دکتر حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ظهر امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ از مجموعه تحریریه خبرگزاری خانه ملت بازدید کردند.