سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دادگاه قانون اساسی آمریکا

( ۱ )
دادگاه قانون اساسی آمریکا صلاحیت لغو برجام را ندارد
1394/11/13 11:35
قره سید رومیانی:

دادگاه قانون اساسی آمریکا صلاحیت لغو برجام را ندارد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس حقوق بین الملل، دادگاه قانون اساسی آمریکا صلاحیت لغو برجام را ندارد، برای لغو برنامه جامع اقدام مشترک مرجعی در برجام طراحی شده است.