سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ارتقاء خدمات بیمه‌ای

( ۱ )
نشست کمیسیون اقتصادی با رئیس سازمان تأمین اجتماعی و سرپرست وزارت تعاون
1397/07/16 11:01
در دیدار با رئیس سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت؛

تأکید کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم ارتقاء خدمات بیمه‌ای/طرح نظام جامع تأمین اجتماعی تهیه شود

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست با رئیس سازمان تأمین اجتماعی بر لزوم ارتقاء خدمات بیمه‌ای در کشور تأکید کردند.