ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پایان نشست علنی

( ۱۷۸ )
گراف پایان جلسه علنی مجلس
دقایقی قبل صورت گرفت؛
1400/07/20 12:18

پایان جلسه علنی 20 مهرماه ماه مجلس/ جلسه بعدی چهار‌شنبه 21 مهرماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
دقایقی قبل صورت گرفت؛
1400/07/11 12:01

پایان جلسه علنی 11 مهرماه ماه مجلس/ جلسه بعدی دوشنبه 12 مهرماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
دقایقی قبل صورت گرفت؛
1400/06/24 12:33

پایان جلسه علنی 24 شهریور ماه مجلس/ جلسه بعدی یکشنبه 11 مهرماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
دقایقی قبل صورت گرفت؛
1400/06/23 12:16

پایان جلسه علنی 23 شهریور ماه مجلس/ جلسه بعدی چهار‌شنبه 24 شهریورماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
دقایقی قبل صورت گرفت؛
1400/06/17 12:49

پایان جلسه علنی 17 شهریور ماه مجلس/ جلسه بعدی یکشنبه 21 شهریورماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
دکتر محمدباقر قالیباف صحن
1400/06/03 19:46

پایان نوبت سوم جلسه علنی 3 شهریورماه مجلس / نشست بعدی یکشنبه؛ 14 شهریور

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/06/02 12:50

پایان جلسه علنی نوبت صبح 2 شهریورماه مجلس/ نشست بعدی بعدازظهر ساعت ۱۴

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/06/01 18:34

پایان نوبت دوم جلسه علنی اول شهریورماه مجلس / نشست بعدی سه شنبه؛ دوم شهریور

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/05/31 18:32

پایان جلسه علنی 31 مردادماه مجلس / نشست بعدی دوشنبه؛ اول شهریور

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/05/19 13:11

پایان جلسه علنی 19 مردادماه مجلس / نشست بعدی 20 مرداد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/05/04 13:14

پایان جلسه علنی 4 مردادماه مجلس / نشست بعدی 5 مرداد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/04/08 13:11

پایان جلسه علنی 8 تیرماه مجلس / نشست بعدی 9 تیر

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/04/02 12:40

پایان جلسه علنی دوم تیرماه مجلس / نشست بعدی 6 تیر

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/04/01 12:33

پایان جلسه علنی یک تیر ماه مجلس / نشست بعدی دوم تیر

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
عبدالناصر مصری
1400/03/18 12:43

پایان جلسه علنی 18 خرداد ماه مجلس / نشست بعدی 19 خرداد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/03/06 12:18

پایان جلسه علنی 6 خرداد ماه مجلس / نشست بعدی 9 خرداد

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/03/05 13:21

پایان جلسه علنی 5 خرداد ماه مجلس / نشست بعدی 6 خرداد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
صحن علنی مجلس
1400/03/02 12:32

پایان جلسه علنی 2 خرداد ماه مجلس / نشست بعدی 4 خرداد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/02/29 12:41

پایان جلسه علنی 29 اردیبهشت/ نشست بعدی 2 خرداد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/02/19 13:05

پایان جلسه علنی 19 اردیبهشت/ نشست بعدی 21 اردیبهشت

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/01/24 12:30

پایان جلسه علنی 24 فروردین/ نشست بعدی 29 فروردین

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/01/18 12:49

پایان جلسه علنی 18 فروردین/ نشست بعدی 22 فروردین

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1400/01/17 12:13

پایان جلسه علنی 17 فروردین مجلس/ نشست بعدی 18 فروردین

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/12/16 12:06

تنفس جلسه علنی نوبت صبح 16 اسفندماه مجلس/ ادامه جلسه امروز ساعت ۱۴

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/12/11 12:09

اعلام تنفس جلسه علنی نوبت صبح 11 اسفندماه مجلس/ ادامه جلسه امروز ساعت ۱۴

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/12/09 11:59

پایان نوبت صبح جلسه علنی 9 اسفندماه مجلس/ جلسه بعدی ساعت ۱۴

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نوبت اول نشست علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/12/06 12:13

پایان جلسه علنی 6 اسفندماه مجلس/ جلسه بعدی شنبه 9 اسفندماه

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
علی نیکزاد ثمری در صحن مجلس
1399/11/28 12:05

پایان جلسه علنی 28 بهمن ماه مجلس/ جلسه بعدی یکشنبه 3 اسفندماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/11/15 12:18

پایان جلسه علنی 15 بهمن ماه مجلس/ جلسه بعدی یکشنبه 19 بهمن ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/11/12 12:20

پایان جلسه علنی 12 بهمن ماه مجلس/ جلسه بعدی سه شنبه 14 بهمن ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  » 
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet