هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعتصاب کامیونداران

( ۱ )
نظر افضلی
1397/07/23 11:22
افضلی مطرح کرد:

محموله‌های دان مرغ در بنادر بارگیری نمی‌شوند/کمبود دان در بازار به واسطه اعتصاب کامیونداران است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: کمبود دان در کشور وجود ندارد و تنها دلیل آن عدم بارگیری محموله‌ها در بنادر است و به دلیل در اختیار نبودن دان مرغ مرغداران و پرورش دهندگان مرغ گوشتی زودتر از موعد مرغ‌ها ...