هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

الگوی ایرانی اسلامی

( ۲ )
سیداحسان قاضی زاده هاشمی
1397/08/12 23:30
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد:

لزوم برنامه ریزی برای چرخش بین نسلی در الگوی ایرانی اسلامی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: چرخش بین نسلی منجر به پیشرفت، پویایی، تبلور و زایش تفکرات جدید در کشور و توسعه علمی در حوزه های مختلف افتصادی، عمرانی و اجتماعی کشور می شود و طبعا در حفظ و صیانت از انقلاب...

محمد قمی
1397/07/24 14:00
قمی تشریح کرد:

اندیشمندان و نخبگان چه وظیفه ای در قبال فراخوان رهبری دارند

مقام معظم رهبری بر مسندی هستند که رهنمودها و فرمایشات‌شان برای اقشار مردم راهگشا است.