هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتقاد از بالا رفتن نرخ سود بانکی

( ۱ )
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی
1397/07/28 13:32
پورابراهیمی مطرح کرد:

افزایش نرخ سود بانکی در سایه بی توجهی بخش نظارتی بانک مرکزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:نظارت ضعیف بانک مرکزی باعث شده بانک ها نرخ های سود را افزایش دهند و این موضوع فعالان اقتصادی را با مشکل جدی روبرو می کند.