سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بودجه قوه قضائیه

( ۱ )
تعیین درصد برای بودجه قوه‌قضائیه در برنامه ششم خلاف قانون‌اساسی است/ قوه مجریه مسئول بودجه‌ریزی کشور
1394/11/13 15:03
طباطبایی نائینی مطرح کرد:

تعیین درصد برای بودجه قوه‌قضائیه در برنامه ششم خلاف قانون‌اساسی است/ قوه مجریه مسئول بودجه‌ریزی کشور

نائب رئیس کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس در مخالفت با تخصیص 5 درصد از بودجه کل کشور به قوه قضائیه، گفت: تعیین درصد برای بودجه قوه قضائیه در برنامه توسعه کشور خلاف قانون اساسی است.