هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انجمن قلم

( ۱ )
مطبوعات
1397/07/30 13:05
در نخستین نشست هیأت مدیره جدید

پرویز، رییس و پاک آیین نایب رییس انجمن قلم شدند

در نخستین جلسه هیأت مدیره جدید انجمن قلم ایران، محسن پرویز به عنوان رییس و پدرام پاک آیین به عنوان نایب رییس برگزیده شدند.